Nedeľná akcia v Jaskyni mieru

10 decembra, 2006 In Archív